Träff nummer 1, 13.1: i Prakticum, rundvandring, presentation
SFX Svenska