Kontaktuppgifter

SFX Svenska projektarbetsgrupp:

 

Helsingfors arbis: Johanna Karlsson 

johanna.karlsson()hel.fi

tfn 040 550 5802

 

Prakticum: Ida-Lotta Lind 

ida-lotta.lind()prakticum.fi

tfn 050 466 1966

 

Luckan: Yasmin Samaletdin  

yasmin.samaletdin()luckan.fi

tfn 050 521 0089

 

SFX svenska styrgrupp:

Helsingfors arbis: rektor Moa Thors

Luckan: Daniela Silén, ersättare Jessica Lerche

Nyalnds arbets- och näringsbyrån: Vilppu Palmberg

Prakticum: Pontus Sjöström, ersättare Lotta Sjöblom

Helsingfors stad: Nina Fabricius

Esbo stad: Ida Stolt-Haglund, ersättare Kristina Falkenstedt

Folkhälsan: Christina Söderberg, ersättare Lucia Bigos

Nylands närings-, trafik och miljöcentralen: Auli Vuorela (Sakkunnig medlem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFX Svenska