MENTORSTÖD

En viktig del av projektet är det mentorstöd som erbjuds deltagarna.

Mentorerna fungerar som ett stöd för den studerande i inledningsskedet av studierna då utmaningarna för en nyfinländare kan vara väldigt stora i ett nytt land där saker och ting kanske fungerar på ett annat sätt än vad man är van vid i sitt urpsrungsland.

Ifall du är intresserad av att fungera som mentor åt en SFX studerande kan du anmäla ditt intresse till Luckan. Anmälan sker via länken här!

Luckan erbjuder mentorutbildning och parar ihop mentorer och adepter. Har du frågor kring mentorskapet ta då kontakt med:

Yasmin Samaletdin
E-post: yasmin.samaletdin(at)luckan.fi

SFX Svenska