SFX Svenska kombinerar studier i svenska med närvårdarstudier. Målsättningen är att utveckla språkstudier i svenska för att stödja invandrare i studier till närvårdare.

Programmet börjar i januari 2016 med allmänna språkstudier i svenska samt introduktion till närvårdaryrket genom arbetsplatsbesök och studier i social- och hälsovårdens uppbyggnad i Finland samt vokabulär som hör därtill. Denna första del avslutas med ett inträdesförhör till Prakticum och närvårdarstudierna där. Till inträdesprovet kan även söka personer som inte deltagit i de förberedande språkstudierna under våren 2016, men på annat sätt förvärvat de språkkunskaper som krävs, nivå A2.

De studeranden som klarat inträdesprovet kan i augusti 2016 fortsätta i programmet genom att delta i yrkesstudier i Prakticum, arbetspraktik samt extra språkstudier i Arbis. Alla studeranden får även en mentor som kan stödja dem i studierna. Mentorerna har rekryterats och utbildats av Luckan under våren 2016.

Målsättningen är att deltagarna under projektet avlägger två obligatoriska examensdelar, "Stöd för utveckling och handledning" och "Vård och omsorg". När projektet avslutas sommaren 2017 har studerandena möjlighet att fortsätta sina studier i Prakticum, antingen genom läroavtal eller som flerformsstudier.

Anmäl dig till utbildningsprogrammet här!

Är du intresserad av att fungera som mentor? Anmäl dig här!

Vill du veta mera? Ta då kontakt med projektledare Min young Lee per e-post:          min.lee(at)arbis.hel.fi

SFX Svenska