Studier till närvårdare

På SFX Svenska studerar du till närvårdare med ett extra språkstöd. Två dagar i veckan läser du yrkesämnen i Prakticum och två dagar i veckan studerar du svenska. På svenska lektionerna övar ni språket både genom att tillsammans se på det material som ges under yrkestimmarna och genom att göra språkövningar som du får av läraren.

Under hösten 2016 har du dessutom praktik en dag i veckan. Praktiken kan du göra på daghem, inom äldreomsorgen eller handikappomsorgen.

För att få närvårdarexamen ska du klara av totalt fem examensdelar. I januari 2017 har du ditt första examenstillfälle. I juni 2017 har du ditt andra examenstillfälle. Efter projektet kan du fortsätta på Prakticum för att slutföra dina studier och få närvårdarexamen.

 

Vad är ett examenstillfälle?

Under ett examenstillfälle visar du upp ditt kunnande på en arbetsplats, ett examenstillfälle är ungefär en vecka långt. Under veckan följer arbetsgivaren och läraren med ditt arbete och bedömer hur du utför ditt arbete. Examenstillfället måste planeras och godkännas före examenstillfället. Under hösten 2016 planerar ni ert första examenstillfälle på Prakticum.

Ett examenstillfälle kan till exempel vara att du planerar olika aktiviteter som du ska göra med en grupp barn på ett daghem, du kan göra utflykter, ha sångstunder och sagoläsning. Förutom aktiviteterna jobbar du helt normatl på daghemmet och bedöms bland annat enligt hur bra du kan samarbeta, bemöta barnen och analysera ditt eget arbete.

SFX Svenska